Medezeggenschap

 

Een cliëntenraad is een groep mensen die de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van een zorginstelling behartigt. Elke instelling moet een cliëntenraad hebben, dat is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).

De cliëntenraad van Liever Mantelzorgdiensten is nog in oprichting. Daarom zijn we op zoek naar mensen die in de cliëntenraad plaats willen nemen. Interesse? Stuur een mail naar indicatie@mantelzorgdiensten.nl. Wij nemen dan contact met u op.