Privacyreglement

Om goede zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw persoonsgegevens vast. Wij doen dit in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het stellen van indicaties en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden.

Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verzorgen van uw indicatie en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen. Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, ergotherapeuten, fysiotherapeuten en andere betrokken disciplines in de zorg. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is. Onze medewerkers en zorgverleners raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken.

Wij werken met gecertificeerde leveranciers ten aanzien van het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd. Wanneer het -ondanks onze maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy of persoonlijke aantekeningen van anderen).

Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hierover contact via ons meldingenformulier.
Als u klachten, signalen, meldingen of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u contact met ons op via onze meldingen formulier.