Klachtenregeling

Bent u ontevreden over onze dienstverlening?

Laat ons dat weten, want we willen graag dat u wél tevreden bent. Misschien kunnen we samen een oplossing vinden. Lukt dit niet? Dan kunt u eventueel een klacht indienen. Hieronder leest u onze klachtenprocedure.

 

 1. Bespreek eerst uw klacht met de wijkverpleegkundige.

 Deze probeert er direct met u uit te komen. Komt u er niet uit? 

  • Bel ons via 088 – 66 838 00
  • Mail ons via – indicatie@mantelzorgdiensten.nl
  • Of vul het meldingsformulier in op onze website

Als u de klacht niet direct met de wijkverpleegkundige kan oplossen gaat de klacht naar de directie. Deze bespreekt nogmaals de klacht met u door en gaat samen met u en de wijkverpleegkundige op zoek naar een passende oplossing.

 

2. Procedure intern doorlopen en bent u het niet eens met de oplossing?

U laat ons schriftelijk weten dat u het niet eens ben met de oplossing. Nu is uw klacht een geschil geworden. U heeft recht op bemiddeling van een onpartijdige klachtenfunctionaris welke u krijgt toegewezen. Deze klachtenfunctionaris is deskundig en handelt onafhankelijk. Hij/zij voorziet u van advies en bemiddelt tussen u en ons om te komen tot een oplossing voor uw probleem.

 

3. Het kan zijn dat u niet tevreden ben met de bemiddeling van de klachtenfunctionaris.

In dat geval dient u de klacht in bij geschillen instantie zorggeschil. U betaalt 50 EUR klachtengeld. Zorggeschil doet een bindende uitspraak. Dat kan digitaal of per post.

 https://zorggeschil.nl/melding/

Contactgegevens St. Zorggeschil
Stichting Zorggeschil
Postbus 24018
3502 MA Utrecht

5. U bent niet tevreden met de uitspraak?

U kan na de uitspraak een verzoek indienen tot vernietiging bij de kantonrechter.