Zorg en dwang


Het uitgangspunt van de Wet zorg en dwang is dat onvrijwillige zorg niet wordt toegepast, tenzij alle andere alternatieven goed zijn onderzocht en het echt niet anders kan. Soms kunnen mensen met dementie of een verstandelijke beperking niet (meer) zelf inschatten wat goed voor hen is. Het zijn dan de mantelzorgers die helpen bij die keuzes.

Bij een PGB is de mantelzorger niet alleen degene die helpt bij de besluitvorming maar ook degene die de zorg verleent. Wij begrijpen dat dit erg intensief kan zijn en dat een cliëntvertrouwenspersoon het luisterende oor en de juiste hulp kan bieden dat u op dat moment nodig heeft. Heeft u vragen en/of ondersteuning nodig in het kader van onvrijwillige zorg?

Mantelzorgdiensten is aangesloten bij Zorgstem. Dit houdt in dat uw cliëntvertrouwenspersoon niet in dienst is bij Mantelzorgdiensten.

De cliëntvertrouwenspersoon bij zorgstem kan u helpen of ondersteunen bij:

  • het helder krijgen van uw vraag of klacht
  • gesprekken te organiseren tussen u en de zorgverlener
  • samen met u gesprekken voorbereiden
  • in gesprekken die gaan over onvrijwillige zorg
  • bij het schrijven van brieven of e-mails
  • bij een klachtenprocedure
  • het geven van informatie en uitleg over de rechten van cliënten
  • verwijst u zo nodig door

 

Vragen ?

Bel ons op: 088 – 66 838 00
Of stuur een e-mail naar
indicatie@mantelzorgdiensten.nl

Neem contact op