PGB Soorten


Er zijn verschillende vormen van van een persoonsgebonden budget (PGB). Bij Mantelzorgdiensten kunt u enkel een indicatie aanvragen voor een PGB dat vergoed wordt door uw zorgverzekeraar (PGB-Zvw). 

We begrijpen dat alle informatie over de verschillende PGB-soorten verwarrend is. Het is echter wel belangrijk het verschil te weten tussen de verschillende soorten zodat u uw hulpvraag bij de juiste organisatie kan plaatsen. We geven u een korte introductie in de verschillende PGB vormen.

Daarnaast is het belangrijk om van te voren te onderzoeken of dat u aan alle plichten van een PGB kan voldoen. Zo moet u PGB-vaardig zijn. Dat wil onder andere zeggen dat u zelfstandig uw PGB administratie kunt organiseren, uw zorgverleners kunt aansturen en zelf afspraken kunt maken over de kwaliteit van de zorgverlening. Meer informatie vindt u bij het document de 10 PGB vaardigheden, wij raden u aan dit zorgvuldig door te lezen.

 

Snel

Deskundig

Onafhankelijk

Pgb Zvw


Binnen de PGB-Zvw kunt u aanspraak maken op hulp bij de persoonlijke verzorging of uit hulp bij verpleging.

Lees meer

Pgb Wmo


De wet maatschappelijke ondersteuning zorgt ervoor dat er begeleiding en ondersteuning beschikbaar wordt gesteld voor cliënten.

Lees meer

Pgb Wlz


Bij WLZ gaat het om 24-uurszorg in nabijheid of als er sprake is van permanent toezicht. Deze aanvraag dient u in bij het CIZ.

Lees meer

Pgb Jeugdwet


Mantelzorg voor kinderen of jongeren onder de 18 valt onder de Jeugdwet. Hiervoor zijn gemeentes verantwoordelijk.

Lees meer