PGB Soorten


Er zijn verschillende vormen van persoonsgebonden budget. U vindt hieronder uitleg over deze vier verschillende soorten. Bij Mantelzorgdiensten kunt u enkel een indicatie aanvragen voor een PGB-Vzw. We willen u graag informeren over de verschillende soorten van PGB zodat u wegwijs wordt uit het systeem. We begrijpen dat alle informatie over de verschillende PGB-soorten verwarrend is. Het is echter wel belangrijk om over de juiste informatie te beschikken wat betreft uw rechten en plichten. Zo moet u PGB-vaardig zijn. Dat wil onder andere zeggen dat u zelfstandig uw PGB en administratie daaromtrent kunt organiseren, uw zorgverleners kunt aansturen en zelf afspraken kunt maken. Meer informatie leest u op de site van de rijksoverheid. Uw zorgverzekeraar heeft een eigen PGB-regelement, wij raden u aan dit zorgvuldig door te lezen.

 

Snel

Deskundig

Onafhankelijk

Pgb Zvw


Binnen de PGB-Zvw kunt u aanspraak maken op hulp bij de persoonlijke verzorging of uit hulp bij verpleging.

Lees meer

Pgb Wmo


De wet maatschappelijke ondersteuning zorgt ervoor dat er begeleiding en ondersteuning beschikbaar wordt gesteld voor cliënten.

Lees meer

Pgb Wlz


Bij WLZ gaat het om 24-uurszorg in nabijheid of als er sprake is van permanent toezicht. Deze aanvraag dient u in bij het CIZ.

Lees meer

Pgb Jeugdwet


Mantelzorg voor kinderen of jongeren onder de 18 valt onder de Jeugdwet. Hiervoor zijn gemeentes verantwoordelijk.

Lees meer