PGB indicatie aanvragen of PGB indicatie verlengen


Stap 1


PGB indicatie aanvragen of PGB indicatie verlengen via website

Eerst vult u ons PGB aanvraagformulier in. We helpen u om stap voor stap de juiste informatie te verstrekken, maar als u iets niet zeker weet, kunt u ons natuurlijk contacteren. Na ontvangst van het PGB aanvraagformulier sturen wij u direct een bevestiging van uw aanvraag.

Stap 2


Het aanleveren van documenten

U dient minimaal 3 documenten mee te sturen met uw PGB aanvraag. Het overzicht van de huisarts met uw medische gegevens, de medicatielijst en een verslag van de fysio- en/of ergotherapeut. En bij het verlengen van een PGB indicatie hebben we ook uw oude zorgplan nodig.

Stap 3


Het huisbezoek

Mantelzorgdiensten werkt samen met onafhankelijke wijkverpleegkundigen, die bij u op huisbezoek komen. Tijdens het bezoek kijkt de wijkverpleegkundige naar welke zorg u nodig hebt en welke rol uw omgeving hierin kan spelen.

De wijkverpleegkundige stuurt alle informatie naar u toe zodat u deze kunt controleren en kopiëren voor uw eigen administratie. Neem direct contact met de verpleegkundige als iets niet klopt.

Stap 4


PGB-aanvraag indienen bij uw zorgverzekering

U dient zelf de benodigde documenten in bij uw zorgverzekering.
U bent zelf verantwoordelijk voor de aangeleverde informatie.

Let op: Controleer voor het versturen van de documenten of alles goed en compleet beschreven staat.

Stap 5


U krijgt een (gedeeltelijke) toekenning of afwijzing van uw verzekering

Krijgt u een pgb? Dan bent u budgethouder. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het pgb-reglement van uw verzekering. Hierin vindt u alle belangrijke informatie over uw rechten en plichten als budgethouder.

Stap 6


Vraag hier direct uw PGB aan!

Ga naar het aanvraagformulier