Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling


In de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is vastgelegd dat elke organisatie die werkt met volwassenen en kinderen moet werken met een meldcode. 

In de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is vastgelegd dat elke organisatie die werkt met volwassenen en kinderen moet werken met een meldcode. De wet is in 2013 ingevoerd en geldt voor de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie. Via onze leveringsvoorwaarden kan u meer informatie vinden over hoe wij omgaan met deze meldcode.

Mantelzorgdiensten werkt ook met de Meldcode en heeft daarvoor een document opgesteld waarin staat wie, wanneer, welke stappen zet bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Als onze wijkverpleegkundige een vermoeden heeft van huiselijk geweld of kindermishandeling volgt deze de voor de meldcode verplichte vijf stappen:

  • We brengen eerst de signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling in kaart.
  • We overleggen met collega’s en de leidinggevende. Zo nodig ook met Veilig Thuis, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling of met een letseldeskundige.
  • We voeren een gesprek met de cliënt of met de ouders.
  • We wegen de aard en ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Eventueel overleggen we met Veilig Thuis.
  • We beslissen: hulp organiseren of melden.

Meer informatie over de meldcode kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.

Vragen ?

Bel ons op: 088 – 66 838 00
Of stuur een e-mail naar
indicatie@mantelzorgdiensten.nl

Neem contact op