Privacyverklaring


Om uw zorg te kunnen regelen, hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Wij leggen die vast in lijn
met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het stellen van indicaties en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens volgens de norm beveiligen tegen privacy inbreuk.

 

“Wij doen waar we goed in zijn,
omdat u eigen huis uw thuis is.”

Wij bewaren uw gegevens zo lang uw indicatie loopt, en zolang de wet ons verplicht om deze te
bewaren. Na deze termijn verwijderen wij uw gegevens. Soms is het noodzakelijk om gegevens uit te
wisselen met andere zorgverleners. Dit gebeurt altijd met uw toestemming en via een beveiligd
systeem. Denk hierbij aan uw huisarts of apotheek, ziekenhuizen, ergotherapeuten, fysiotherapeuten
en andere betrokken zorgverleners.

Onze medewerkers en zorgverleners raadplegen uw gegevens alleen wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werk. U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy of persoonlijke aantekeningen van anderen).

Als u uw gegevens wilt inzien of klachten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen,
neemt u contact met ons op via ons meldingenformulier. Ons privacyreglement bevat uitgebreide informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

Vragen ?

Bel ons op: 088 – 66 838 00
Of stuur een e-mail naar
indicatie@mantelzorgdiensten.nl

Neem contact op