Aanvraagprocedure


Wij indiceren in Amsterdam en omstreken. We houden tijdelijk de postcode van ons kantoor 1114 AB Amsterdam + 40 km aan als afbakening van het werkgebied aan.

Wij werken samen met een gecontracteerde zorgaanbieder: St. Cordaan Thuiszorg.

Wij vinden het belangrijk dat u controleert of de informatie in de indicatie goed beschreven is voordat u de documenten naar de zorgverzekeraar verstuurt.

Soms is de informatie die we van u als cliënt krijgen niet voldoende om een juiste indicatie te stellen. We hebben van uw arts of behandelaar een episodelijst nodig zodat we een totaaloverzicht hebben van alle medische aandoeningen.

Waar mogelijk houden wij rekening met de deadlines van de zorgverzekeraar. Daarom adviseren wij u bij een verlenging van uw PGB om de aanvraag en de bijbehorende documenten 3 maanden voor de deadline van uw PGB toekenning bij ons in te dienen.

Om uw aanvraag op tijd te kunnen verwerken hebben wij voldoende tijd nodig. Bijvoorbeeld aanvragen van een zelfredzaamheidsonderzoek kan extra tijd in beslag nemen, wij vragen u om hiermee rekening te houden

Het is belangrijk dat u binnen uw beperkingen in beweging blijft. Wij adviseren u om dit te doen met behulp van de fysiotherapeut. Die weet precies wat wel/ niet mogelijk is in uw gezondheidssituatie. Met het verslag van de fysio willen beter inzage krijgen in uw mogelijkheden en beperkingen. Zo kunnen wij op een deskundige manier uw indicatie onderbouwen.

Om de geïndiceerde uren te evalueren is het belangrijk dat wij inzicht hebben in de zorghandelingen die voorheen zijn geïndiceerd.

Wij maken geen afspraak voor een tweede huisbezoek. Wij nemen contact met u op om uw melding in kaart te brengen. Vervolgens gaat een andere verpleegkundige opnieuw de gestelde indicatie beoordelen op basis van het Normenkader en vervolgens in overleg met de eerste verpleegkundige. Daarna nemen wij contact met u op om het resultaat van deze tweede beoordeling op afstand met u te bespreken.

Wij kunnen op het zorgplan vermelden dat u niet akkoord gaat met de indicatie. Op het PGB aanvraagformulier deel 2 kan u dat verder toelichten. Deze indicatie verstuurd u vervolgens naar de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar beoordeelt daarna uw indicatie. Het kan zijn dat u naar aanleiding van deze beoordeling een second opinion krijgt door een andere organisatie.

Het kan zijn dat een indicatie (gedeeltelijk) wordt afgewezen op basis van het normenkader en dat de aanvraag opnieuw moet worden ingediend. Bij een nieuwe aanvraag is het belangrijk dat wij zicht hebben op deze inhoud zodat we de indicatie waar nodig kunnen aanvullen.