Meer weten over...


Er zijn verschillende vormen van persoonsgebonden budget. Bij Mantelzorgdiensten kunt u enkel een indicatie aanvragen voor een PGB-Vzw. We willen u graag informeren over de verschillende soorten van PGB zodat u wegwijs wordt uit het systeem. We begrijpen dat alle informatie over de verschillende PGB-soorten verwarrend is. Het is echter wel belangrijk om over de juiste informatie te beschikken wat betreft uw rechten en plichten.

Zo moet u PGB-vaardig zijn. Dat wil onder andere zeggen dat u zelfstandig uw PGB en administratie daaromtrent kunt organiseren, uw zorgverleners kunt aansturen en zelf afspraken kunt maken. Meer informatie leest u op de site van de rijksoverheid. Uw zorgverzekeraar heeft een eigen PGB-regelement, wij raden u aan dit zorgvuldig door te lezen.

Snel

Deskundig

Onafhankelijk

PGB Soorten


Er zijn vier verschillende soorten PGB’s: Zvw (Zorgverzekeringswet), Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), Wlz (Wet langdurige zorg) en de Jeugdwet.

Lees meer

Vergoedingen


Mantelzorgers zijn van cruciaal belang voor onze samenleving. Ze vervullen een belangrijke rol in de zorg van hun naaste of dierbare.

Lees meer