Beleid


Wij hechten veel waarde aan de zelfstandigheid van onze cliënten. We willen hen zoveel mogelijk de regie geven over hun eigen zorg. Daarbij hoort een juiste indicatie, zodat de cliënt niet te veel of te weinig uren ontvangt.

“Pgb-indicatie aanvragen bij Mantelzorgdiensten is goed, snel en betrouwbaar.”

Kosten
De kosten voor de indicatie die wij uitvoeren gaan direct naar uw zorgverzekeraar dus u krijgt van ons geen rekening.

Zelfredzaamheidsbevordering 
Daarnaast is het voor ons belangrijk om de kwaliteit van de zorg te helpen bewaken. Uw zorgverlener heeft waarschijnlijk geen formele opleiding in de zorg, dus onze onafhankelijke wijkverpleegkundigen kijken kritisch naar uw situatie om eventuele problemen tijdig te voorkomen. Waar nodig zullen wij u doorverwijzen naar een ergo- en/of fysiotherapeut zodat u zo lang als mogelijk zelfstandig blijft ten aanzien van uw zelfzorg. Met het verslag van de ergo- en/of fysiotherapeut kan u aantonen dat u maximaal uw best doet om binnen de mogelijkheden van uw beperking(en) zelfstandig te zijn.

PGB Vaardigheden  
Met een PGB komt ook de plicht om PGB vaardig te zijn. Minimale digitale vaardigheden horen daar ook bij. Daarom verwachten wij van  (toekomstige) budgethouders dat ze alle PGB aanvragen inclusief de bijbehorende documenten via het aanmeldformulier op de website indienen.

Vragen ?

Bel ons op: 088 – 66 838 00
Of stuur een e-mail naar
indicatie@mantelzorgdiensten.nl

Neem contact op