Klachtenregeling


Bent u ontevreden over onze dienstverlening? Laat ons dat weten, want we willen graag dat u wél tevreden bent. Misschien kunnen we samen een oplossing vinden. Lukt dit niet? Dan kunt u eventueel een klacht indienen. Hieronder leest u onze klachtenprocedure.

“Ongelooflijk wat een service. Voordat ik het wist was alles tot in de puntjes geregeld. Bij Mantelzorgdiensten.nl word je letterlijk ontzorgt”

Meer reacties lezen

1. Bespreek eerst uw klacht met de wijkverpleegkundige.
Eerst probeert u samen met de wijkverpleegkundige tot een oplossing te koen. Lukt dat niet? Dan kunt u hier contact met ons opnemen om de situatie uit te leggen. De directie zal de klacht dan direct met u doorspreken en samen met u en de verpleegkundige op zoek gaan naar een passende oplossing.

2. Bent u het niet eens met de oplossing?
Laat ons dit dan schriftelijk weten. Op dat moment wordt uw klacht een geschil. U hebt dan recht op bemiddeling van een onpartijdige klachtenfunctionaris, die u wordt toegewezen. Deze klachtenfunctionaris handelt onafhankelijk. Hij/zij zal u adviseren en handelt als bemiddelaar tussen u en ons om tot een oplossing te komen.

3. Bent u niet tevreden met de bemiddeling van de klachtenfunctionaris?
In dat geval dient u de klacht in bij geschilleninstantie Zorggeschil. U betaald 50EUR klachtengeld. Zorggeschil doet een bindende uitspraak. Dat kan digitaal of per post.

Contactgegevens St. Zorggeschil
Stichting Zorggeschil
Postbus 24018
3502 MA Utrecht
https://zorggeschil.nl/melding/

4. U bent niet tevreden met de uitspraak?
U kan na de uitspraak een verzoek indienen tot vernietiging bij de kantonrechter.

Vragen ?

Bel ons op: 088 – 66 838 00
Of stuur een e-mail naar
indicatie@mantelzorgdiensten.nl

Neem contact op