Wie zijn wij


Mantelzorgdiensten is ontstaan in 2020 met de opdracht om de Amsterdammers en bewoners van Diemen die via een PGB de zorg willen inrichten zo goed als mogelijk van dienst te zijn.

Ons team bestaat uit deskundige en gedreven wijkverpleegkundigen. De meeste collega’s hebben jarenlange ervaring met het stellen van PGB indicaties. Het voordeel van ons team is dat wij op basis van onze ervaring onze indicaties goed kunnen verantwoorden wat inhoudt dat de meeste indicaties relatief snel verwerkt kunnen worden door uw zorgverzekeraar.

 “Ik woon hier mooi, in een fijne buurt. Dat ik persoonlijke zorg aan huis krijg  van een bekende voelt heel vertrouwd. Ik ben zo blij dat ik niet naar een verpleeghuis hoef!”

Onze missie
“ De cliënt centraal in samenwerking met zijn mantelzorger(s) via een Pgb.”

Er is nu al een tekort aan verpleegkundigen terwijl de vergrijzing nog niet op zijn piek is. Wij zien steeds meer dat cliënten ondersteuning krijgen van een mantelzorger die zowel de zorgverlening als de bijbehorende administratie onder zijn verantwoording nemen.

Ondersteuning van deze groep mantelzorgers is nodig om overbelasting te voorkomen. Het is daarbij belangrijk dat zij zich staande kunnen houden in het zorglandschap dat steeds complexer lijkt te worden. Anderzijds is het ook belangrijk dat wij zorgvuldig omgaan met onze gelden zodat het Pgb ook voor de toekomst gegarandeerd kan blijven worden.

Mantelzorgdiensten levert via onafhankelijke en doelmatige indicaties een positieve bijdrage aan al deze ontwikkelingen. Dat doen wij voornamelijk door het aanvragen van een PGB zo simpel en zo goed als mogelijk te stroomlijnen zodat de personen die daarvoor in aanmerking komen probleemloos door het proces geleid kunnen worden.

Wij bieden de pgb-hulp waarnaar u op zoek bent.

  • We zijn snel
  • We zijn onafhankelijk
  • We zijn deskundig

 

Vragen ?

Bel ons op: 088 – 66 838 00
Of stuur een e-mail naar
indicatie@mantelzorgdiensten.nl

Neem contact op