Meer weten over Pgb Jeugdwet


Pgb Jeugdwet

De jeugdwet is er voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar. Als ouder of voogd kunt u een aanvraag doen in de gemeente waar u woont. De gemeente zorgt er vervolgens voor dat u terecht kunt bij jeugdhulp. Welke hulp valt onder de jeugdwet? Een kind wordt (individueel) begeleidt in het dagelijks leven, in een groep (dagbesteding), logeeropvang, krijgt hulp bij persoonlijke verzorging, ondersteuning bij opvoeding en er is een behandeling voor kinderen met een verstandelijke beperking. De gemeente adviseert over welke hulp het beste is en zorgt dat deze hulp ook echt verkrijgbaar is. Als er thuis ernstige problemen ontstaan is gedwongen zorg soms nodig.

Vragen ?

Bel ons op: 088 – 66 838 00
Of stuur een e-mail naar
indicatie@mantelzorgdiensten.nl

Neem contact op