Meer weten over Pgb Jeugdwet


Pgb Jeugdwet

De jeugdwet is er voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar. Als ouder of voogd kunt u een PGB aanvraag doen in de gemeente waar u woont. De gemeente zorgt er vervolgens voor dat u terecht kunt bij jeugdhulp. Vanuit de jeugdwet wordt een kind bijvoorbeeld (individueel) begeleidt in het dagelijks leven, of in een groep (dagbesteding)

Bij Mantelzorgdiensten kunt u geen aanvraag doen voor een persoonsgebonden budget voor kinderen. 

Vragen ?

Bel ons op: 088 – 66 838 00
Of stuur een e-mail naar
indicatie@mantelzorgdiensten.nl

Neem contact op