Meer weten over Pgb Wlz


Pgb Wlz (wet langdurige zorg)

Deze wet is bedoeld voor mensen die op lange termijn continu zorg nodig hebben (24 uur per dag), zoals mensen die chronisch ziek zijn, kwetsbare ouderen, maar ook mensen met een (ernstige) verstandelijke of lichamelijke beperking. Voor de zorg uit de Wlz wordt een eigen bedrage in rekening gebracht. Deze bijdrage is afhankelijk van het inkomen en uw persoonlijke situatie. Bij Mantelzorgdiensten kunt u geen indicatie aanvragen vanuit de Wlz.

Vragen ?

Bel ons op: 088 – 66 838 00
Of stuur een e-mail naar
indicatie@mantelzorgdiensten.nl

Neem contact op