Meer weten over Pgb Wmo


Pgb Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

De wet maatschappelijke ondersteuning zorgt ervoor dat er begeleiding en ondersteuning beschikbaar wordt gesteld voor cliënten, zodat deze zo lang mogelijk thuis in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen en een onderdeel blijven uitmaken van de maatschappij. De mensen die in aanmerking komen voor de zijn: ouderen, mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of mensen die chronisch ziek zijn. De ondersteuning die u krijgt is bijvoorbeeld een aanpassing aan de woning, hulp in het huishouden, begeleiding in het dagelijks leven of dagbesteding.

Bij Mantelzorgdiensten kunt u geen aanvraag doen voor een persoonsgebonden budget vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Pgb-Wmo).

Vragen ?

Bel ons op: 088 – 66 838 00
Of stuur een e-mail naar
indicatie@mantelzorgdiensten.nl

Neem contact op