Meer weten over Pgb Zvw


Pgb Zvw (Zorgverzekeringswet)

De zorgverzekeringswet beslaat de (verplichte) basisverzekering voor iedereen die in Nederland woont of werkt. De zorg waarop aanspraak kan worden gemaakt binnen de PGB-Zvw bestaat uit hulp bij de persoonlijke verzorging (denk aan hulp bij het wassen en aankleden). Of uit hulp bij verpleging. Verpleging beslaat bijvoorbeeld wondzorg maar het kan ook om verpleegtechnische handelingen gaan.

 

Vragen ?

Bel ons op: 088 – 66 838 00
Of stuur een e-mail naar
indicatie@mantelzorgdiensten.nl

Neem contact op