Zorg en indicatie


Onze indicatiestellers houden zich aan het normenkader. De landelijke richtlijnen om te indiceren staan hierin beschreven. Veranderingen in deze richtlijnen kan tot gevolg hebben dat uw indicatie lager uitvalt dan voorgaande jaren.

Nee, wij indiceren alleen hulp bij persoonlijke verzorging en verpleging (PGB-ZVW).

Wij adviseren u om eerst te wachten op de toekenning van de zorgverzekeraar. Zo weet u exact hoeveel uur u vergoed krijgt en dus ook hoeveel uur u aan zorg kan inkopen.

Bij een indicatie van meer dan 1 jaar moet minimaal sprake zijn van goede PGB vaardigheden, een zorgsituatie dat aantoonbaar stabiel is en een proactieve houding ten aanzien van de jaarlijkse evaluaties