Wachttijd


Dat is afhankelijk van uw situatie. Als we direct bij de aanvraag alle documenten aangeleverd krijgen is het meestal haalbaar dat wij de indicatie binnen 10 werkdagen aanleveren. Als wij om aanvullende informatie en/of een zelfredzaamheidsonderzoek vragen kan de afronding van de indicatie meer dan 4 weken in beslag nemen

Voor deze vraag verwijzen wij u naar de klantenservice van uw zorgverzekeraar. U kan altijd bij een thuiszorgaanbieder zorg in natura aanvragen als u in uw situatie niet kunt wachten op zorg.

Wij werken op afspraak. Het is niet mogelijk om met spoed een indicatie te vragen tenzij er sprake is palliatief/ terminale zorg. Voor deze aanvraag heeft u een PTZ (palliatief terminale zorg)- verklaring nodig van uw huisarts.

Wij zijn verplicht om het verloop van de zorg bij u te monitoren, dat doen wij jaarlijks. er is vrij vaak een verandering te zien in de indicatie. Vandaar dat wij met name indiceren voor 1 jaar.

De wijkverpleegkundige gaat bij iedere indicatie uit van de datum van het huisbezoek. Het is niet mogelijk om de datum van de indicatie aan te passen naar een datum in het verleden. Voor aanvullende voorwaarden over de ingangsdatum van uw PGB toekenning verwijzen wij u naar de klantenservice van uw zorgverzekeraar.

Als u een toekenning hebt gekregen adviseren wij u om 3 maanden voordat uw indicatie afloopt een PGB aanvraag bij ons te doen. Vanaf datum huisbezoek is de indicatie 3 maanden geldig. Als u ons de toekenningsverklaring mailt kunnen wij de juiste data overnemen op uw PGB aanvraag zodat uw indicatie alsnog gaat aansluiten op de lopende indicatie