Ergotherapeuten


Wij luisteren altijd goed naar het verhaal van een cliënt die bij ons een PGB-indicatie aanvraagt, maar dat is niet altijd voldoende. Daarom kan het zijn dat we aanvullende informatie van u nodig hebben in de vorm van een zelfredzaamheidsonderzoek. Wij vragen u een verslag van uw bevindingen. Een PGB-indicatie is alleen van toepassing op persoonlijke verzorging en we indiceren alleen de zorggerelateerde handelingen die daarop van toepassing zijn.

Instructies

  • Wij vragen een verslag met informatie over de mate waarin uw cliënt, al dan niet met behulp van hulpmiddelen, zelfredzaam is bij de persoonlijke verzorging. Welke hulpmiddelen zijn aanwezig en functioneel, wat wordt eventueel nog aangevraagd en in hoeverre zal er sprake zijn van zelfstandigheid dankzij het gebruik van deze hulpmiddelen? Ook kan het zijn dat wij vragen om een zelfredzaamheidsonderzoek, omdat wij tijdens het huisbezoek onvoldoende zicht kregen op de intensiteit van de zorgbehoefte.
  • Het is mogelijk dat wij contact met u opnemen om aan ons het een of ander toe te lichten.
  • De cliënt zal u machtigen om ons van informatie te voorzien of haalt de documenten bij u op en stuurt ze vervolgens beveiligd naar ons toe.
  • Uw factuur mag naar de cliënt.

 

Handig om te weten:

  • De cliënt krijgt een budget (PGB) van de zorgverzekeraar om zelf zorg in te kopen en is daarmee zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg en alle administratie daaromheen.
  • Er is geen spoedprocedure, behalve bij palliatief terminale zorg.
  • Het PGB kan worden besteed aan zorg door een familielid of kennis (informele zorgverlener), of door een gediplomeerde-/ formele zorgverlener.

Vragen ?

Bel ons op: 088 – 66 838 00
Of stuur een e-mail naar
indicatie@mantelzorgdiensten.nl

Neem contact op