Medici


Bij elke PGB-aanvraag luisteren wij goed naar het verhaal van de cliënt. Soms kunnen zij de situatie echter niet voldoende schetsen en hebben wij aanvullende informatie nodig. Het is belangrijk dat wij de klachten van de cliënt kunnen herleiden tot een medische en/of DSM-diagnose. Wij hebben uw medewerking nodig in de vorm van een episodelijst. Onze PGB-indicaties zijn alleen van toepassing op persoonlijke verzorging en verpleging, en de zorggerelateerde handelingen die daarop van toepassing zijn. Voor de cliënt is het van belang dat hij of zij zo snel mogelijk de nodige zorg ontvangt. Daarom vragen wij u de benodigde documenten liefst dezelfde dag nog aan ons te mailen, of deze aan de cliënt mee te geven.

Instructies

  • Wij vragen een episodelijst – deze hebben we nodig om inzicht te krijgen in de medische grondslag. Het gaat hierbij om actuele episodes.
  • Wij hebben met name interesse in informatie dat relevant is voor de persoonlijke verzorging.
  • Als uw cliënt een klacht benoemd die niet als diagnose op de episodelijst staat, is de consequentie dat wij deze niet meenemen bij de bepaling van een PGB.
  • Bij het opvragen van een uitvoeringsverzoek is het  belangrijk dat de klant kan aantonen dat die bekwaam is. Mantelzorg voert geen risicovolle en/of voorbehouden handelingen uit. Wij beoordelen alleen of deze handeling meegenomen kan worden in een indicatie.
  • Bij palliatief terminale zorg vragen wij een PTZ-verklaring op. Het is mogelijk dat wij contact met u opnemen om het een of ander aan ons toe te lichten.
  • De cliënt zal u machtigen om ons van informatie te voorzien, of de cliënt haalt de documenten bij u op en stuurt ze vervolgens  naar ons toe.
  • Uw factuur mag naar de cliënt.

 

Handig om te weten:

  • De cliënt krijgt een budget (PGB) van de zorgverzekeraar om zelf zorg in te kopen en is daarmee zelf verantwoordelijk voor het inkopen van zorg, de kwaliteit van zorg en alle administratie daaromheen.
  • Er is geen spoedprocedure, behalve bij palliatief terminale zorg.
  • Het PGB kan worden besteed aan zorg door een familielid of kennis (informele zorgverlener), of door een gediplomeerde-/ formele zorgverlener.

Vragen ?

Bel ons op: 088 – 66 838 00
Of stuur een e-mail naar
indicatie@mantelzorgdiensten.nl

Neem contact op