Fysiotherapeuten


Wij verwachten dat een cliënt die bij ons een PGB aanvraagt zich maximaal inzet om zo lang mogelijk zelfredzaam te blijven ten aanzien van de ADL. Het kan hierbij gaan om valpreventie, fysiotherapie of andere vormen van bewegingstherapie. Wij hebben uw medewerking nodig in de vorm van een verslag hierover. Het is hierbij belangrijk in acht te houden dat onze indicaties alleen van toepassing zijn op handelingen gerelateerd aan persoonlijke verzorging en verpleging.

Instructies

  • Wij vragen een verslag met informatie over de fysieke belastbaarheid van uw patiënt. Het gaat zowel om de beperkingen en mogelijkheden.
  • Ook zijn we benieuwd naar het doel van de behandeling: preventie/ voorkomen van verslechtering, stabilisatie of het behalen van gezondheidswinst.
  • Waar mogelijk hebben we graag inzicht in de klinimetrische gegevens die u gebruikt om de voortgang te monitoren.
  • Het is mogelijk dat wij contact met u opnemen om het een of ander aan ons toe te lichten.
  • De cliënt zal u machtigen om ons van informatie te voorzien of haalt de documenten bij u op en stuurt ze vervolgens naar ons toe.
  • Uw factuur mag naar de cliënt.

 

Handig om te weten:

  • De cliënt krijgt een budget (PGB) van de zorgverzekeraar om zelf zorg in te kopen en is daarmee zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg en alle administratie daaromheen.
  • Er is geen spoedprocedure, behalve bij palliatief terminale zorg.
  • Het PGB kan worden besteed aan zorg door een familielid of kennis (informele zorgverlener), of door een gediplomeerde-/ formele zorgverlener.

Vragen ?

Bel ons op: 088 – 66 838 00
Of stuur een e-mail naar
indicatie@mantelzorgdiensten.nl

Neem contact op